Agweho dohled - schopnost zvýšit pravděpodobnost zásahu u svých útočných děl.

Agweho dohled - schopnost zvýšit pravděpodobnost zásahu u svých útočných děl.