Invaze pirátských knížat 7.4.-18.4.

Invaze pirátských knížat 7.4.-18.4.

 


Bojujte s námi proti flotilám čtyřspolku!

Piráti! Chystá se spiknutí! Zřejmě si už za vašimi zády rozdělili vládu v Seafight mořích. Ale kdo? V přístavních hospodách kolují zprávy, že legendární pirátská knížata Master van de Goede Hoop, El Capitán Patapalo, Lord Frostisher a Chuanzhang svolávají svoje flotily, aby se od 7. dubna do 18. dubna setkaly na širém moři.

Vypráví se, že se jejich přívrženci sjedou ze všech světových strán. A až to dojde tak daleko, že se spojí v ohromnou armádu čtyřspolku, nastane ve výsostných vodách Seafight skutečná hrůzovláda plná zákeřného násilí.

Můžete něco takového jen tak přijmout, piráti? Pokuste se spojenými silami zabránit flotilám, aby se spojily!

Uděláme maximum, abychom vás v tomto boji podpořili. A tak jsme už z našich skladů vyzvedli munici a zbraně pro efektivní útoky – ale neštěstí nechodí nikdy samo. Při závažné havárii jsme ztratili většinu beden a teď jsou rozptýlené na širém moři … zachraňte, co se dá; s vašimi harpunami můžete cenný náklad vyzvednout na palubu.

Jak jsme zjistili ze spolehlivých zdrojů, má každá flotila slabé místo, na kterém ji můžete pomocí správné munice způsobit těžké škody. Pozor! Následující informace vám přinesou strategické výhody:
  • Burning Dutchman: Plachetnice z nejjižnějších a nejteplejších pirátských oblastí reagují citlivě na vaši šrapnelovou munici.
  • Jack: Fregaty ze západu se obávají vaší světelné munice. Oslepte tyto služebníky temnoty a zničte jich co nejvíc.
  • Ghost Kilimatu: Nepřátelské lodě, které vám naženou strach. O této podivné flotile kolují hrůzostrašné historky, každopádně ji nejvíc ohrozíte elitní municí.
  • Lucky Dragon: Z Dálného východu se blíží tyto krvavě rudé lodě, které připomínají pokojné džunky; ale nenechte se oklamat, piráti. Posádka je schopná všeho a ničeho se nezalekne. Zaútočte na ni jakoukoli dostupnou municí!
Pomozte nám, piráti! Zachraňte svoje výsostné vody před čtyřspolkem mocných pirátských knížat a rozbijte jejich armádu. Vyrabujte nepřátelské flotily a zničte je! Náš příspěvek: Za všechny elitní munice dostanete 7.4.-18.4. dvojnásobek elitních bodů a za fotbalovu a léčivou munici trojnásobek elitních bodů. !