Ogunova pěst - schopnost zvýšit škody působené tvými salvami jiným hráčům.

Ogunova pěst -  schopnost zvýšit škody působené tvými salvami jiným hráčům.