Kromě NPC se na moři nacházejí také příšery. Příšery nemají pevně danou hodnotu bodů života. Jejich body života se zvyšují podle toho, jak se zvyšuje level piráta. Podobně je to se zlatem, čím více má příšera bodů života, tím více zlata obdržíš za její zničení. Za zničení příšery lze dostat pouze zlato, žádné body zkušenosti ani perly.

Kde jednotlivé příšery najdeš:

Orca

Mapy
: 1,2,3
HP : 150 - 830
Odměna : 4.000 - 8.300 zlata

původně - Deradus

**************************************************

Trankus

 

Mapy : 1,2,3
HP : 50 - 550
Odměna : 3.000 - 6.000 zlata
 
**************************************************

Serena


Mapy
: 1,2,3,4
HP : 50 - 900
Odměna : 5.000 - 9.000 zlata

**************************************************

Firubor


Mapy : 1,2,3,5
HP : 140 - 750
Odměna : 4.500 - 7.800 zlata

původně Moby Dick


**************************************************


Iguana


Mapy : 2,3,4
HP : 400 - 800
Odměna : 4.000 - 8.000 zlata

původně Ragnarok

**************************************************

Gigantur

Mapy : 4,6
HP : 800 - 1.200
Odměna : 6.000 - 12.000 zlata

původně Gunga

**************************************************

 

 
Azzlan
Mapy : 4,5,6,7,8,9
HP : 800 - 1.200
Odměna : 6.000 - 12.000 zlata


**************************************************

Azurenos


Mapy : 4,5,7,8,9
HP : 1.500 - 1.900
Odměna : 11.000 - 19.000 zlata

**************************************************

Octalus


 
Mapy : 5,6,7,8,9
HP : 2.000 - 2.500
Odměna : 8.000 - 15.000 zlata

původně Guradoz


**************************************************

Raskvarik

Mapy : 7,8,9
HP : 4.700 - 5.500
Odměna : 30.000 - 55.000 zlata

původně Ballenado


**************************************************

ValoctoMapy : 7,8,9,10
HP : 1.200 - 1.400
Odměna : 8.000 - 14.000 zlata

původně Chyrabida

 
 
**************************************************
 
 
Zirkzeaa

 
Mapy : 8,9
HP : 6.900 - 7.800
Odměna : 40.000 - 80.000 zlata

původně Jocosa

**************************************************

Ghirdora

Mapy : 10,11,12
HP : 16.500 - 19.000
Odměna : 16.000 - 19.000 zlata**************************************************

Skiliadon


Mapy : 10,11,12
HP : 11.000 - 14.500
Odměna : 50.000 - 110.000 zlata

původně Orca

**************************************************

 
Alligant
Mapy : 11,13
HP : 13.500 - 17.000
Odměna : 70.000 - 130.000 zlata

**************************************************

Elmato

Mapy : 11,13
HP : 12.700 - 16.000
Odměna : 70.000 - 120.000 zlata

původně Galeomorph

**************************************************
 


Limfirii

Mapy : 12,13,14
HP : 20.000 - 23.000
Odměna : 120.000 - 190.000 zlata

původně Garguelta

**************************************************

Vilundara


Mapy : 15,16
HP : 16.300 - 18.100
Odměna : 95.000 - 180.000 zlata

původně Almagro

**************************************************

Brapiapoda


Mapy : 15,16
HP : 15.600 - 17.500
Odměna : 85.000 - 175.000 zlata

původně Sannit


**************************************************

 
Bicuvila


Mapy : 16,17
HP : 17.200 - 19.100
Odměna : 98.000 - 190.000 zlata

původně Keto

**************************************************

Taipan

Mapy : 17,18,19,20
HP : 18.200 - 20.100
Odměna : 100.000 - 180.000 zlata

původně Basanith

**************************************************

 

Big Taipan

 

Mapy : 17,18,19,20
HP : 19.200 - 21.000
Odměna : 105.000 - 210.000 zlata

 

TAKOVÝ POTVORY SME LOVILI KDYSI DÁVNO

 

Na levelu 1 ulovíš:    

SerenaMoby DickTrankusDeradus

Na levelu 2 a 3 k těm hořejším bestiím přibude ještě:

Ragnarok

Na levelu 4 s Ragnarokem a Serenou čeká:

AzzlanAzurenosGunga

Na levelu 5 Moby Dick, Azzlan,Azurenos a přibyl:

Guradoz

Na levelu 6 Azzlan, Guradoz,Gunga a nová:

Octalus

Na levelu 7 Azurenos,Azzlan,Guradoz a krásky:

ChyrabidaBallenado

Na levelu 8 se harpunují Guradoz,Azzlan,Chyrabida,Ballenado,Octalus a okřídlená

Jocosa

Na levelu 9:Azurenos,Guradoz,Jocosa,Ballenado,Azzlan,Octalus,Chyrabida

Na levelu 10 Jocosa,Chyrabida,Octalus,

GhirdoraOrca

Na levelu 11 Ghirdora, Orca a

GaleomorphAlligant

Na levelu 12 Orca, Ghirdora a nezdolná

Garguelta

Na levelu 13 Garguelta, Alligant a Galeomorph

Na levelu 14 Garguelta, Alligant

Na levelu 15

AlmagroSanit

Na levelu 16 Sanit, Almagro a

Keto

Na levelu 17 Keto a

BasanithTaipan

Na levelu 18 ,19,20 Taipan a Basanith