Jak můžu využít sílu krystalů pro moje děla a moji munici?
V menu "Zbraně -> Děla -> Zušlechtit" můžeš zušlechťovat svoje elitní a speciální děla a v menu "Zbraně -> Koule -> Zušlechtit" explozivní a šrapnelovou munici. Tímto zušlechtěním zvýšíš u děl pravděpodobnost kritického zásahu a jeho  sílu. U munice zvýšíš normální škody.

Děla
S pomocí krystalů můžeš zušlechťovat svoje elitní a speciální děla. V prvním stupni potřebuješ pro zušlechtění každého děla 1 krystal. Na druhém stupni potřebuješ pro zušlechtění děla 3 krystaly, na třetím stupni 6 krystalů, na čtvrtém stupni 10 krystalů a na pátém stupni 15 krystalů.
Pokud vylepšíš všechna svoje elitní a speciální děla na první stupeň, budeš mít o 4% vyšší pravděpodobnost, že způsobíš kritický zásah. Kritický zásah bude také o 4% silnější. S každým dalším stupněm zvýšíš pravděpodobnost a sílu kritického zásahu o další 4%. Pokud jsi ještě nevylepšil všechna svoje děla na daný stupeň, je hodnota v odpovídajícím poměru nižší.
Každé zušlechtění děl trvá určitou dobu. Když zušlechťuješ dvě děla najednou, potřebuješ také dvojnásobný čas. U 3 děl trojnásobný čas a tak dále. S každým stupněm se zvyšuje také potřebný čas pro zušlechtění.

Upozornění: Všechny údaje v menu „Zbraně -> Děla -> Zušlechtit“ se vztahují na jedno dělo.
Dále mějte na paměti, že po dobu upgradu budou Vaše děla nedostupná. Po skončení upgradu najdete děla na svém původním místě.

Malý přehled:
 

 • 1. stupeň
  • Pro zušlechtění jednoho děla potřebuješ 1 krystal.
  • Proces zušlechtění jednoho děla trvá ca. 1 minutu
  • Když vylepšíš všechna svoje děla na tento stupeň, zvýší se pravděpodobnost dosažení kritického zásahu o 4%. V případě kritického zásahu zvýšíš také jeho sílu o 4%.
 • 2. stupeň
  • Pro zušlechtění jednoho děla potřebuješ 3 krystaly.
  • Proces zušlechtění jednoho děla trvá ca. 2 minuty
  • Když vylepšíš všechna svoje děla na tento stupeň, zvýší se pravděpodobnost dosažení kritického zásahu o 8%. V případě kritického zásahu zvýšíš také jeho sílu o 8%.
 • 3. stupeň
  • Pro zušlechtění jednoho děla potřebuješ 6 krystalů.
  • Proces zušlechtění jednoho děla trvá ca. 4 minuty
  • Když vylepšíš všechna svoje děla na tento stupeň, zvýší se pravděpodobnost dosažení kritického zásahu o 12%. V případě kritického zásahu zvýšíš také jeho sílu o 12%.
 • 4. stupeň
  • Pro zušlechtění jednoho děla potřebuješ 10 krystalů.
  • Proces zušlechtění jednoho děla trvá ca. 8 minut
  • Když vylepšíš všechna svoje děla na tento stupeň, zvýší se pravděpodobnost dosažení kritického zásahu o 16%. V případě kritického zásahu zvýšíš také jeho sílu o 16%.
 • 5. stupeň
  • Pro zušlechtění jednoho děla potřebuješ 15 krystalů.
  • Proces zušlechtění jednoho děla trvá ca. 16 minut
  • Když vylepšíš všechna svoje děla na tento stupeň, zvýší se pravděpodobnost dosažení kritického zásahu o 20%. V případě kritického zásahu zvýšíš také jeho sílu o 20%.

Každé zušlechtění je možné pomocí perel urychlit. K dispozici máš dvě možnosti. Buď můžeš čas zušlechtění snížit na polovinu a provést zušlechtění okamžitě.


Munice
S pomocí krystalů můžeš zušlechtit explozivní koule a šrapnelové koule. Koule mají pouze jeden stupeň zušlechtění. Pro zušlechtění 1.000 koulí potřebuješ 1 krystal. U explozivních koulí se působené škody koulí zvýší o 5 bodů. U šrapnelové munice se škody zvýší o 10 bodů. Zušlechtění munice probíhá okamžitě.
Upozornění: Všechny údaje v menu „Zbraně -> Děla -> Zušlechtit“ se vztahují na 1.000 koulí.
                                                                                      

__________________