STANOVY CECHU   

 
 

Každý nový člen je v měsíční zkušební době, po kterou mu z cechu nebude vydáváno zlato

 a nemůže počítat s pomocí při vykonávání pirátských zkoušek.

Až jestli se po této době osvědčí a členy cechu bude shledán jako

právoplatný člen cechu, náleží mu všechny výsady a privilegia.