V této části se dozvíš všechno o Cestě Oguna. Ogun jen hlavní válečník mezi Loa. Ovládá oheň, krev, železo, politiku a válku. Zesiluje tvoje útočné schopnosti.

V této části se dozvíš vše o Cestě Agweho. Agwe je vládcem moří a jeho obyvatel a ochranným patronem lodníků a námořníků. Zesiluje tvoje obranné schopnosti.

 

V této části se dozvíš vše o Cestě Legby. Legba je strážcem křižovatek. Během života otvírá lidem možnost kontaktu se světem duchů (Loa), resp. zemřelých. V okamžiku smrti otvírá člověku cestu k Loa. Zvyšuje tvůj zisk z kořisti.

 

Cesty Loa

Cesty Loa se dělí na cestu
  • Oguna, která rozšiřuje tvoje útočné schopnosti - levá cesta.
  • Agweho, která vylepšuje tvoje obranné schopnosti - střední cesta.
  • Legby, která zvyšuje odměny, které získáváš ve hře - pravá cesta.

 

Co to jsou krystaly a kde je získám?
Krystaly můžeš investovat do talentových bodů, aby sis mohl osvojit schopnosti cest Loa. Krystaly najdeš ve všech NPC (také bitevní NPC) na mořské mapě, kromě NPC na bonusových mapách. Může to být jeden krystal, ale i víc krystalů. Na bonusových mapách můžeš krystaly získat jako odměnu za úspěšné dokončení některých vln. Za zelený svitek získáš celkem 40 krystalů, za červený 60 krystalů a za modrý 80 krystalů. Za bousovou zimní mapu nezískáš žádné krystaly.
Krystaly si teď v první fázi updatu nebo při některých akcích můžeš také koupit na tržišti. Pozor, v tržišti je momentálně chyba v textu. Správně má být uvedeno, že se draží 10 krystalů. Tato chyba v textu bude odstraněna ještě v průběhu dnešního dne.
Obecně platí, čím vyšší je level mapy a level hráče, tím vyšší je šance získat krystaly při sestřelení NPC. Čím vyšší je level hráče a čím nižší je level mapy, o to menší jsou vyhlídky na získání krystalu. Pokud se nacházíš na mapě, která má o 6 levelů nižší level než tvůj, už nezískáš žádné krystaly.

Příklady:

Pokud jsi v 10. levelu a zničíš NPC na mapě s levelem 3: nedostaneš žádné krystaly.
Pokud jsi v 10. levelu a zničíš NPC na mapě s levelem 4: je malá pravděpodobnost, že získáš krystaly.
Pokud jsi v 10. levelu a zničíš NPC na mapě s levelem 10: je velká pravděpodobnost, že získáš krystaly. Když absolvuješ pirátskou zkoušku na level 11 a zničíš NPC na mapě s levelem 11, získáš krystaly s vyšší pravděpodobností než na mapě s levelem 10.


Jak jsou počítány krystaly z NPC, které odměňují všechny hráče?
NPC za které je odměna sdílená (např. admirálové) dají své krystaly vždy hráči, který této NPC ubral nejvíce HP a tomu, kdo zasadil poslední ránu. Oba hráči dostanou stejný počet krystalů. Výpočet, zda tato NPC vůbec tyto dva hráče odmění nějakými krystaly, se řídí podle levelu mapy, na které se střílí a levelem hráče, který NPC potopil poslední ránou.


Co to jsou talentové body?
Talentový bod můžeš použít pro osvojení nějaké schopnosti. Talentové body získáš investováním krystalů. Můžeš vlastnit maximálně 50 talentových bodů. Kliknutím na danou schopnost na stromu vlastností si ji osvojíš nebo ji můžeš vylepšovat.
Kolik krystalů potřebuji celkem?
To záleží na tom, jak si svoje schopnosti osvojíš. Jelikož je možné všechny schopnosti zase ztratit, nelze tady uvést žádné přesné množství.


Můžu si osvojit všechny schopnosti?
Celkem máš k dispozici 24 schopností a rozdělit můžeš 50 talentových bodů. Jelikož musíš při rozdělovaní bodů respektovat několik pravidel, která jsou popsána u jednotlivých schopností, nemůžeš si osvojit všechny schopnosti. Talentové body ale rozhodně stačí k tomu, aby sis mohl osvojit všechny schopnosti jedné ze tří cest. Rozmysli si tedy dobře, na jakou cestu se vydáš.
 
 
Můžu schopnosti ztratit?
Schopnosti můžeš ztratit jen tehdy, pokud si to sám přeješ. Tato možnost bude popsána v další otázce.


Spletl jsem se při osvojování mých schopností, co mám dělat?
Za 700 krystalů máš možnost odstranit zase všechny talentové body ze schopností. Protože se jedná o novinku ve hře, je dočasně tato cena snížena na 70 krystalů. A to až do úterý 9. 3. 2010 večer! Poté můžeš tyto talentové body zase znovu rozdělit. Uvědom si ale prosím, že použité krystaly už zpátky nezískáš, pouze přidělené talentové body. Když budeš rozdělovat tyto talentové body, platí stejná pravidla jako předtím. Rozmysli se tedy vždy dobře, jaké schopnosti si budeš osvojovat. Přehledy najdeš tady: Seznam


Musím svoje osvojené schopnosti někde aktivovat?
Ne, můžeš je automaticky využívat.


Musím u každé schopnosti udělit 5 talentových bodů?
Ne. Ale zohledni prosím požadavky, které jsou uvedeny u každé schopnosti.


Co to je kritický zásah a jak se počítá?
Kritický zásah znamená, že zesílíš svoji střelbu osvojenou schopností. Teprve osvojením schopnosti „Kritický zásah“ se zesílená střelba automaticky projeví i u soupeře. Ne každá střela bude úspěšná, pravděpodobnost zásahu můžeš ale zvýšit přidělením dalších talentových bodů. Touto schopností nespotřebováváš víc munice.
Když budou přičteny všechny bonusy (bonusy za schopnosti, design a střelný prach), zvýšíš působené škody o 20 procent. Pro matematiky mezi námi: 20 procent se počítá podle bonusů, takže škoda = (základní škoda + různé bonusy) * 1,2 = soupeři způsobené škody.
Pro regenerační děla nebo akční předměty jako např. nebeský oheň kritický zásah neplatí.


Platí schopnosti pro nebeský oheň „exploze“ i nebeský oheň „blesk“?
Schopnosti "Ochrana nebes", "Výhoda pohotovosti" a "Přízeň nebe" platí pro oba druhy nebeského ohně, explozi i blesk.


Odečítá se při schopnosti "Přízeň Legby" přepadenému hráči také víc zlata?
Při normálním přepadení se hráči standardně odečítá 10 procent jeho zásob zlata. Když si osvojíš "Přízeň Legby", odečte se hráči také víc zlata. Pokud jsi tedy přidělil jeden talentový bod schopnosti "Přízeň Legby", odečteš svému protihráči při úspěšném přepadení 11 procent zlata.


Co se přesně zvyšuje, když si osvojím schopnost "Dar moře"?
S touto schopností zvýšíš kořist z truhel s poklady nebo podobných věcí, které můžete na moři sbírat. Truhly s pokladem, které sestřelíte harpunami, sem patří také. Obsahují zlato, předměty přidávající body života, předměty ubírající body života, body zkušenosti, jackpot-eura, rychlostní body, extra Mojo, harpuny, světlo z Tortugy a perly. Podle toho, kolik talentových bodů přidělíš této schopnosti, zvyšují se zde všechny obsahy, kromě perel, násobičů bankingu, předmětů ubírajících body života nebo předmětů z bonusových map. Zisk perel z Glitzie můžeš zvýšit schopností "Štěstí Legby".

Příklady:
Pokud získáš např. 1 extra Mojo, díky své schopnosti (1 talentový bod = 4 procenta navíc) bys ale měl docílit víc procent, tak se zaokrouhluje na nejbližší celou hodnotu. To samozřejmě neplatí u věcí, které už sebereš s jedním nebo i více místy za desetinnou čárkou. I tady uvádíme příklad: Pokud najdeš 1,25 jackpot-eur a se svou osvojenou schopností (5 talentových bodů) bys měl získat o 25 procent víc, tak získáš nakonec 1,56 jackpot-eur.


 Jak musím přidělit 5 talentových bodů v základním stromě?
Aby jsi se mohl vydat na některou ze tří cest Loa, musíš nejprve přidělit 5 talentových bodů v základním stromě, kde jsou tři schopnosti: